Privatlivspolitik

1. PRIVATLIVSPOLITIK I FORENINGEN FOR RYGSØJLEGIGT OG MORBUS BECHTEREW

1.1. Personoplysninger
Beskyttelsen af dit privatliv er meget vigtigt for os. I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan vi indsamler og bruger de personoplysninger, som du giver til os.

Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew (herefter RMB) er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger på medlemmer og overholder gældende lovgivning.

Formålet med de indsamlede oplysninger er at give den bedste service i forhold til lokale og landsdækkende arrangementer, samt at informere om foreningens arbejde.

RMB behandler personoplysninger når vi udsender Magasinet om Rygsøjlegigt, sender invitationer i forbindelse med arrangementer, udsendelse af spørgeskemaer samt informationer og nyhedsbreve af interesse for foreningens medlemmer.

Vi behandler ligeledes personoplysninger i forbindelse med revision, samt opgivelse af antal medlemmer ii forbindelse med ansøgning af midler til foreningens drift.

Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew har 9 landsdelsforeninger med hver deres bestyrelser og andre frivillige. Desuden har foreningen en hovedbestyrelse. Vi har beskrevet yderligere relevante forhold vedrørende personoplysninger og privatlivspolitik for frivillige i foreningen. Bestyrelsesmedlemmer mv. blive gjort bekendt med politikken mindst en gang årligt.

1.2. Kategorier af personoplysninger
I databeskyttelseslovens forstand er det en personfølsom oplysning, at man er medlem af RMB. Det betyder, at de fleste af de oplysninger som foreningen behandler om dig er følsomme, fordi det kan udledes af vores behandling af dine data, at du er medlem af RMB.

Vi behandler følgende oplysninger om dig:
1.2.1. Medlemskab af RMB:

Stamdata:
Navn, adresse, telefonnumre, mailadresse, tilknytning til landsdelsforening samt eventuelle tillidshverv i RMB.

Evt. personnummer.

1.2.2. Tilmelding til arrangementer:
Navn, kontaktoplysninger samt medlemskategori. Desuden behandler vi oplysninger om behov for særlig kost i forbindelse med forplejning. Endelig behandler vi oplysninger om særlige skånehensyn samt anmodning om praktisk hjælp.

Hvis det er relevant at kunne dele kontaktoplysninger mellem deltagere, kræver dette deltagernes skriftlige samtykke. Samtykket kan enten gives på mail i forbindelse med tilmelding eller på senere forespørgsel.

1.2.3. Billedmateriale:
Som udgangspunkt kræver det ikke samtykke at bruge situationsbilleder fra diverse arrangementer – heller ikke selv om der er deltagere på billederne. Hvis en deltager ikke ønsker at få offentliggjort billeder bliver dette naturligvis respekteret.

Der skal foreligge skriftligt samtykke, hvis der bruges portrætbilleder.

1.3. Personoplysninger – hvorfra og videregivelse af oplysninger
Vi behandler kun oplysninger, som vi har modtaget fra dig ved indmeldelse i foreningen eller tilmelding til arrangementer.

RMB videregiver ikke personlige oplysninger til tredjepart uden særskilt samtykke fra det enkelte medlem. Dette gælder f.eks. til NETS, hvis der oprettes en betalingsserviceaftale i forbindelse med medlemskabet.

1.4. Opbevaring af personoplysninger
1.4.1. Medlemskab
Medlemsoplysninger opbevares hos RMB i et medlemssystem indtil den dag du melder dig ud af foreningen. Foreningens kasserer har ansvaret for at medlemslister opbevares sikkert. RMB har tegnet en databehandleraftale vedrørende medlemssystemet.

Når du melder dig ud, slettes alle dine oplysninger samtidig. Du melder dig ud enten ved at bruge kontaktformularen på www.rygsøjlegigt.dk eller ved at skrive direkte til Henrik Møller, HB-medlem og ansvarlig for ajourføring af medlemssystemet. Du skriver til: henrik.moeller@rygsoejlegigt.dk.

Særligt udpegede frivillige behandler adgangsrettigheder til medlemssystem og foreningens hjemmeside.

1.4.2. Medlemsarrangementer
Personoplysninger i forbindelse med deltagelse i medlemsarrangementer slettes dagen efter arrangementet er afholdt, medmindre der kan godgøres en grund til at opbevare oplysningerne længere. Det sidste kan være relevant, hvis der skal sendes materiale ud til deltagerne efterfølgende. Dette skal dog ske inden for 5 dage efter arrangementets afholdelse.

Ansvaret for, at personoplysningerne opbevares forsvarligt, ligger hos formanden for den landsdelsforening, der er arrangør.

Ansvaret for at personoplysningerne slettes ligger hos formanden for den landsdelsforening, der arrangerer medlemsaktiviteten.

Hvis det er et arrangement i landsforeningens / hovedbestyrelsens regi, er det landsformandens ansvar, at personoplysningerne opbevares forsvarligt og at de slettes.

1.5. Korrespondance med medlemmer
Hovedparten af vores medlemmer modtager korrespondance fra foreningen på e-mail. Det drejer sig om kontingentopkrævninger, indbydelse til arrangementer, nyhedsbreve mv.

Foreningens politik på dette område er meget klar; der udsendes ikke e-mail, hvor alle adresser fremgår af modtagerfeltet.

De medlemmer, der ikke har e-mail, modtager breve.

1.6. Tavshedspligt
Alle frivillige i RMB skal være opmærksomme på, at de har tavshedspligt om alle forhold, de bliver betroet. Dette overholdes strengt for at bevare et tillidsfuldt forhold til medlemmerne. Der må ikke ske udveksling af oplysninger om medlemmer uden forudgående samtykke.

Deltagere på foreningens arrangementer skal respektere den debat, der til tider er personlig og følsom samt behandle indholdet af debatten med diskretion.

1.7. Indsigt og klageadgang
Du har ret til at få indsigt i følgende:

Hvilke personoplysninger RMB har indsamlet og behandlet i forbindelse med medlemskab eller deltagelse i arrangementer.

Formålet med indsamling og behandling af oplysningerne.

Eventuel videregivelse af oplysningerne.

Hvor længe vi opbevarer oplysningerne.

Hvis du ønsker indsigt, retter du henvendelse til landsformanden.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.dk

1.8. Personoplysninger – rettelse og sletning
RMB foretager ikke unødig opbevaring af personoplysninger. Vi sletter oplysningerne i overensstemmelse med lovgivningen, når vi ikke længere har brug for dem.

Desuden sletter vi dine personoplysninger, hvis du anmoder os om det.

Hvis dine personlige oplysninger ændrer sig (mailadresse, postadresse mv.) skriver du til Henrik Møller på henrik.moeller@rygsoejlegigt.dk.

1.9. Ansvar
Landforeningens formand har ansvaret for at persondataforordningen overholdes.