Montebello

Henvisning til Montebello?

Af Lars Christensen journalist

Mange med morbus Bechterew, der tidligere har været på Montebello, er forundret over, at de nu får et afslag, når de søger om at komme på et intensivt træningsophold på Montebello.

Årsagen skyldes, at kommunerne har overtaget ansvaret for almen vedligeholdelsestræning og genoptræning i 2007. Siden da har kommunerne gradvis opbygget en større og bedre organisation til at varetage denne funktion (der er dog stadig forskel fra kommune til kommune), som tidligere lå i de gamle amter. I dag kan man kun forvente at komme gennem ”nåleøjet”, hvis træningen ikke kan varetages i kommunalt regi.

Som udgangspunkt skal der være opstået en ny situation i din tilstand, der i betydelig grad har nedsat funktionsniveauet, som kræver en specialiseret genoptræning. Der skal være en lægefaglig vurdering af, at intensiv genoptræning er påkrævet, for at du kan genvinde dit tidligere funktionsniveau. Ud over morbus Bechterew, kan det for eksempel være:

  • Ny protese (oftest i hoften).
  • Brud på arme eller ben.
  • Sammenfald i ryggen.
  • Stivgørende operation i ryggen (tidligst tre måneder efter operation).
  • Opblussen i sygdomsaktivitet med efterfølgende væsentligt funktionstab.
  • Længerevarende infektionstilstand med efterfølgende væsentligt funktionstab.

Er din diagnose relativ ny, kan der måske være mulighed for at komme på Montebello, hvis lægen skønner, at din livssituation kan forbedres af et specialiseret ophold.
Din egen læge, speciallæge eller hospitalslæge kan henvise, og information til lægen om henvisning findes på www.nordsjaellandshospital.dk.

Alle henvisninger vurderes af visitationsteamet på Montebello – bestående af læge samt leder af klinisk afsnit. Her vurderes, hvorvidt betingelserne for specialiseret genoptræning er opfyldt, og om der er den fornødne lægefaglige dokumentation. I vurderingen bliver der også lagt vægt på andre sundhedsfaglige udtalelser. Det kan for eksempel være din kommunale fysioterapeut, der vurderer, at der er behov for et intensivt specialiseret genoptræningsforløb. Ca. hver anden får dog afslag.