Arv og testamente

Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew er godkendt af SKAT til at modtage arv og bidrag, som kan testamenteres til foreningen uden, at der skal betales boafgift – det vil sige arveafgift.

Det betyder, at de pengegaver foreningen modtager gennem arv, ikke beskattes, hverken for den, der giver, eller den, der modtager.

Hvis man således støtter foreningen økonomisk, vil pengene gå til mange forskellige aktiviteter. Vi arbejder på at fremme videnskabelige tiltag omkring sygdommen – både hvad angår forskning og behandling. Vi afholder jævnligt kurser og deltager i internationalt samarbejde med andre patientorganisationer.

Alle penge, der doneres går ubeskåret til foreningens store arbejde.
Ved større testamenteringer vil vi nok prioritere, at overføre en betydelig del til en fond, som foreningen har stiftet. Her har Bechterew patienter over hele landet hvert år mulighed for at søge midler til kurophold, behandlinger m.v.

Hvis man – som patient eller som pårørende – ønsker at testamentere penge til foreningen, er man altid velkommen til at kontakte os. Vi medvirker gerne med rådgivning om hvilken arveløsning, der passer bedst i situationen. Vi hjælper også gerne med at finde en advokat i givers nærområde. Vores klare anbefaling er, at et testamente altid udarbejdes af en advokat.

Der vil også i fremtiden være meget at kæmpe for som patientforening, men vi kan ikke gøre det uden økonomisk støtte. Vi håber derfor, at bidrag gennem arv fremover vil udgøre en vigtig indtægtskilde for foreningen til gavn og glæde for Bechterew-patienter i hele Danmark. Uanset hvilket beløb man vælger at testamentere – stort eller lille – vil det altid gøre en forskel.

Spørgsmål og kontakt: foreningens kasserer