Kommende aktiviteter


Udflugt til Sejerø

Lørdag den 25. Maj 2019 har vi udover vores sommertur også en forårstur, vi har valgt at besøge det smukke Sejerø.

Kørsel foregår i egen bil til Havnsø. Færgen afgår kl. 10.50 og overfartstiden er ca. 1. time. HUSK mødetid senest 15. min. før afgang.

På Sejerø bliver vi kørt rundt på øen i hestevogn som af hensyn til vejret er overdækket. Vi stopper til frokost hvor vi spiser en frokostplatte, hvorefter turen fortsætter rundt på øen og vi ender ved kulturhuset som ligger 600 meter fra færgen som sejler kl. 18.15.

Der kan max deltage 30 personer, så igen ”først til mølle princip”.

Tilmeldingsfrist senest 6. maj 2019 til Rikke Østrup Sølling på mail rikkesoelling66@gmail.com eller tlf. 28 72 17 21.

Pris: Medlemmer kr. 250,-. Ikke medlemmer kr. 400,-.

Indbetaling på reg. Nr. 1551 kto. 9357165 og betaling SKAL være sket SENEST lørdag den 18. Maj 2019 ellers bortfalder tilmeldingen.


Tak til alle medlemmerne for mail adresser, femover vil i modtage post via mail.

Husk at meddele bestyrelsen hvis i får en ny mail adresse.
De der ikke har mail får brev med postvæsenet.

Har du fået en af følgesygdommene Cortis Ulcerosa, Regnbuehindebetændelse eller Immunologisk leverbetændelse, og har spørgsmål hertil, kan du ringe til Connie L. Madsen – Tlf. 59 46 11 26 Best mellem kl. 17:00 – 18:00


Er du nydianocticeret eller søger du Handicap bil, og har spørgsmål hertil.

Så kontakt John E. Pedersen Tlf. 61 38 37 89 / 58 56 30 01 –
Best mellem 17:00 – 18:00

Info vedr. Infobutikken: Kom og mød en repræsentant fra Bestyrelsen i foreningen – Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew.

Sted: Infobutikken, Lindegade 3 4400 Kalundborg
Følgende datoer:

tirsdag d. 7 marts 2017 fra kl. 16.00 til. kl. 18.00
tirsdag d. 4 april 2017 fra kl. 16.00 til. kl. 18.00
onsdag d. 3 maj 2017 fra kl. 16.00til kl. 18.00

Kontakt person: Finn Rasmussen, Kobjergvej 2 4470 Svebølle —- tlf. 29410548