Tid til vaccination mod influenza og lungebetændelse

Når man har rygsøjlegigt eller en anden form for kronisk inflammatorisk ryglidelse, kan immunsystemet være svækket som følge af sygdommen. Hvis du samtidig er i behandling med biologisk medicin, dæmper medicinen dit immunsystem. Når immunsystemet er nedsat, har du højere risiko for at få influenza og lungebetændelse, men ved at blive vaccineret bliver du beskyttet mod sygdommene.

Influenza
Influenza er en alvorlig sygdom. Årligt dør 1000-2000 danskere som følge af influenza. Antallet varierer dog fra år til år, afhængig af flere faktorer: Hvilken influenzatype er der tale om? Hvor godt virker vaccinen mod den pågældende virustype, der cirkulerer samt den generelle immunitet i befolkningen overfor den pågældende virustype?

Når du har en kronisk inflammatorisk gigtsygdom, er der mulighed for at få en gratis influenzavaccination hos din egen læge fra 1. oktober og året ud. Din læge skal dog vurdere, om du kan få vaccinationen gratis. Omvendt har alle over 65 år mulighed for gratis influenzavaccination hos deres egen læge.

Vaccinationen nedsætter risikoen for at få influenza. Afhængig af overnævnte faktorer kan du dog alligevel blive syg trods vaccination, men sygdomsforløbet bliver mildere og kortere.

Lungebetændelse
Ved at blive vaccineret kan du beskytte dog mod den form for lungebetændelse, der skyldes infektion forårsaget af pneumokok-bakterier. Pneumokokker er en af de hyppigste årsager til lungebetændelse. Ligesom for influenza gælder det, at du har højere risiko for at få lungebetændelse, hvis dit immunsystem er svækket.

Vaccination mod lungebetændelse beskytter ikke mod alle undertyper af sygdommen, men vaccinen beskytter især mod de infektioner, hvor pneumokokker er årsagen. Man kan blive vaccineret med to forskellige vacciner, der hver beskytter mod en del undertyper af pneumokokker. Ved at blive vaccineret med begge vacciner får du den bedste beskyttelse.

Vaccinen er ikke gratis, men Sygesikringen giver tilskud, hvis du opfylder et af følgende kriterier:

Skal du begynde med eller er du i biologisk behandling eller med tilsvarende immundæmpende medicin.
Er du over 65 år og har kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) eller svær nedsat lungekapacitet.
Er du over 65 år og har svært hjertesvigt.

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark, kan du også opnå tilskud.

 

BLIV MEDLEM

Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew privat
Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew firma
Følg os på Facebook