Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew Østjylland

VELKOMMEN TIL LANDSDELSFORENINGEN ØSTJYLLAND

På disse sider kan du læse lidt om, hvad der sker i Østjylland samt se kontaktoplysninger på bestyrelsesmedlemmerne i landsdelsforeningen.

Uanset om du er nyt medlem eller har været medlem igennem længere tid, håber vi, at du kan drage nytte og udbytte af vores tilbud. Bestyrelsen modtager altid gerne henvendelser, uanset om du har kritik, ideer eller trænger til en snak om din situation.

Vi har pt. 160 medlemmer og dækker følgende kommuner: Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg, Aarhus, Odder, Samsø, Horsens og Hedensted.

Vi har nedenstående medlemskategorier og –priser i 2018:

Personligt medlem:                Kr. 175,-
Husstandsmedlem:                Kr. 225,- (dækker to personer)
Ungemedlem – indtil 35 år:  Kr. 100,-
Ungehusstandsmedlem:       Kr. 150,- (dækker to personer)
Støttemedlem:                        Kr. 50,-

Kontingent opkræves via din mailadresse når vi har denne, ligesom vi også bestræber os på, at udsende mest mulig information til vore medlemmer af samme vej.

RMB-Østjylland arrangerer foredrag med bl.a. læger, fysioterapeuter og socialrådgivere og holder møder om, hvad der ellers måtte interessere dig og vores øvrige medlemmer.

Vi tilstræber først og fremmest at henvende os til dig og vores øvrigemedlemmer via e-mail. Vi har allerede mail-adresser på en meget stor del af vores medlemmer, men mangler måske din. Derfor beder vi om, at du informerer kasserer Jette Foged om din e-mail-adresse på  jette@freelanceunderviser.dk.

Husk venligst at melde adresseændring til  jette@freelanceunderviser.dk, hvis du flytter.

Hvis du har ideer eller ønsker til arrangementer er du velkommen til at kontakte formand Claus-Ebbe Junker på clausebbejunker@gmail.com eller tlf. 30 24 05 47 eller et andet bestyrelsesmedlem.


RÅDGIVNING

Såvel nye og yngre som ældre medlemmer løber fra tid til anden ind i vanskelige perioder.

Rygsøjlegigt har det med at kaste skygge på mange af livets sider. Sygdommen kan veksle meget dels i aktivitet, dels fra den ene livsperiode til den anden. Således opstår der nemt usikkerheder, spørgsmål eller problemer, der knytter sig til:

sygdomsmæssige / lægelige vinkler

medicin / bivirkninger

arbejdsevnen

parforhold & samliv

rettigheder og pligter overfor det offentlige system

Hvis du har lyst til eller brug for en samtale, vil følgende personer meget gerne være til rådighed. Det er langt fra sikkert at vi har svar på alle spørgsmål. Men vi vil gerne lytte, og vi ved sandsynligvis, hvor svarene kan findes.

Kontaktpersoner

Claus-Ebbe Junker 30 24 05 47

Mirjana Rosenlund 86 13 00 11

Følg os på Facebook

BESTYRELSEN

Claus-Ebbe Junker
Formand
Lilletoften 22, Rodskov
8543 Hornslet
Tlf. 30 24 05 47
clausebbejunker@gmail.com
(+Webmaster)

 

Mirjana Rosenlund
Næstformand
Vestergade 84, 1. th.
8000 Århus C,
Tlf. 86 13 00 11
mikiwagnrosenlund@mail.dk

 

Jette Foged
Kasserer
Præstegårdsvej 32
8320 Mårslet
Tlf. 60 95 89 49
jette@freelanceunderviser.dk

 

Peter Hjort
Sekretær
Fyrrevænget 29 L, Hov
8300 Odder
Tlf. 86 54 31 24
hjortebo556@gmail.com

 

Elin Sevelsted
Suppleant
Lilletoften 22, Rodskov
8543 Hornslet
Tlf. 21 72 73 26
elin@sevel.dk

 

Lisbeth Nielsen
Bestyrelsesmedlem
Overgårdsparken 61
8410 Rønde
Tlf. 21 25 60 63
lisbethnielsen61@gmail.com