Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew Østjylland aktiviteter

Kommende arrangementer i Østjylland

Generalforsamling 15. marts 2018, kl. 18.30

Marselisborg Centeret PP Ørumsgade 11, bygn. 8.

I forbindelse med generalforsamlingen får vi besøg af Umahro Cadogan, der har en dyb forståelse for den indvirkning kost, motion mv. kan have på vores sundhed.

Umahro Cadogans foredrag hedder

Fra syg til rask
Kan man spise og leve sig rask, selvom der er svær eller kronisk sygdom? Nogle gange er svaret ja. Andre gange kan man ikke blive rask, men i hvert fald få det meget bedre gennem ændret kost og levevis, selvom man er syg. Lær hvordan du selv kan påvirke sygdom, ved at ændre på kost, motion og levevis. Umahro har spist sig selv rask og hjælper folk med at bruge mad og livsstil som medicin hver eneste uge. Så han er om nogen, den der har et godt bud på, hvad der virker.

 

Læse mere på: www.umahro.dk

Efter foredraget afholdes generalforsamlingen med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Beretning fra bestyrelsen

4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab for det seneste regnskabsår.

5. Vedtagelse af budget for det kommende regnskabsår.

6. Indkomne forslag.

7. Valg til bestyrelsen.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

9. Valg af revisor samt revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

I forbindelse med generalforsamlingen serveres en sandwich og kaffe / the

Tilmelding senest den 7. marts 2018 til Jette Foged på  jette@freelanceunderviser.dk

Mvh

Bestyrelsen

________________________________________________________________________________________

Kan den rigtige kost og motion hjælpe dig til et bedre liv?

Det ved vi ikke, men den kendte Tv-læge Jerk W Langer ved en masse om kost og motion og vil give et bud på hvad antiinflammatorisk kost er og om det kan medvirke til at lindre smerter/forebygge gigtaktivitet. Desuden hører vi også lidt i forhold til kampagnen ”En diagnose kommer sjældent alene”

De tre Landsdelsforeninger Midt/Vest, Østjylland og Vejle/Ribe har været så heldige at bestille Jerk W Langer til dette spændende foredrag på

Hotel Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby
Lørdag den 26 . maj 2018 kl 12-15.

Der vil inden foredraget være en lækker frokostanretning kl 12.

Frokosten og foredraget er gratis for medlemmer af foreningen( enkelt og husstandsmedlemsskab).
Pris for samlever/ægtefælle uden medlemskab 225 kr. Støttemedlemsskab 175 kr. Du kan nå at rette henvendelse til Per Schwarz på ritaogperschwarz @stofanet.dk , såfremt du ønsker at ændre dit medlemskab(Husstandsmedlemsskab koster 225 kr og gælder to personer)

Tilmelding senest den 10. maj 2018 til Monica Andersen på mail: monicaandersen31@yahoo.com eller tlf 28496064

Idet der er max 60 pladser, foregår tilmeldingen efter ”Først til mølle princippet”

Vi glæder os til at se jer

Med venlig hilsen

Foreningen for Rygsøjlegigt og Mb. Bechterew

Østjylland, Midt/Vestjylland og Vejle/Ribe Landsdelsforening

BLIV MEDLEM

text1-1
text2-3
Følg os på Facebook

BESTYRELSEN

Claus-Ebbe Junker
Formand
Lilletoften 22, Rodskov
8543 Hornslet
Tlf. 30 24 05 47
clausebbejunker@gmail.com
(+Webmaster)

 

Mirjana Rosenlund
Næstformand
Vestergade 84, 1. th.
8000 Århus C,
Tlf. 86 13 00 11
mikiwagnrosenlund@mail.dk

 

Jette Foged
Kasserer
Præstegårdsvej 32
8320 Mårslet
Tlf. 60 95 89 49
jette@freelanceunderviser.dk

 

Peter Hjort
Sekretær
Fyrrevænget 29 L, Hov
8300 Odder
Tlf. 86 54 31 24
hjortrudvad@gmail.com

 

Elin Sevelsted
Suppleant
Lilletoften 22, Rodskov
8543 Hornslet
Tlf. 21 72 73 26
elin@sevel.dk

 

Lisbeth Nielsen
Bestyrelsesmedlem
Overgårdsparken 61
8410 Rønde
Tlf. 21 25 60 63
lisbethnielsen61@gmail.com