Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew Nordjylland

Referat af generalforsamling onsdag den 11. marts 2015

1. Valg af dirigent.
Formanden, Henrik Møller, bød velkommen og Jørgen Jakobsen blev valgt til dirigent.

2. Formandens beretning.

Formanden fremlagde sin beretning.

3. Regnskab og budget.

Kasserer, Margit Quist-Spanggaard, fremlagde regnskab for 2014.

Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag.

Forslag fra bestyrelsen omkring vedtægtsændringer:
Grundet centralt opkrævning af kontingenter, omskrives denne procedure i vedtægterne.

Fastsættelsen af kontingentet vedtages ved det årlige landsmøde. Hovedbestyrelsen for som vanligt 25kr pr medlem, resten af kontingentet går til landsforeningen.

Forslaget blev godkendt.

5. Valg til bestyrelsen.

På valg er:

-<span “times=”” new=”” roman”‘=””>       Henrik Møller – Genvalgt.

-<span “times=”” new=”” roman”‘=””>       Margit Quist-Spanggaard – Genvalgt.

-<span “times=”” new=”” roman”‘=””>       Jane Sørensen – Genvalgt.

6. Valg af suppleanter.

-<span “times=”” new=”” roman”‘=””>       Jette Jensen – Genvalgt.

-<span “times=”” new=”” roman”‘=””>       Susanne Hansen – Genvalgt.

7. Valg af revisor

    – Britta Søgaard – Genvalgt.

Jens ??? blev valgt til revisor suppleant.

8. Evt.

– Forslag om ældre MB-blade bliver offentliggjort på nettet, for på den måde at gøre folk mere interesseret i bladet og gøre vores arrangementer mere synlige.

Bestyrelsen arbejder videre med dette.

– Der har været lidt usikkerhed omkring betaling af kontingent for 2015. Grundet vi er gået over til centralt opkrævning, modtages girokort nu på e-mail (de medlemmer der ikke har en e-mail adr., modtager opkrævningen på papir). Nogen oplever at de ikke har modtaget e-mailen, andre at den ryger i deres ”junk”.

Vi må forvente, vi kan opleve småfejl i indkøringsperioden. Men selve systemet er sikkert og brugt af flere foreninger.