Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew Nordjylland

 Referat af generalforsamling onsdag den 2. april 2014 kl. 19.

1. Valg af dirigent.
Formanden bød velkommen og Jørgen Jakobsen blev valgt til dirigent.

2. Formandens beretning.

Formanden fremlagde sin beretning.

Beretning 2013 – 2014.

Siden sidste år har vi afholdt 3 bestyrelsesmøder. De har, som altid, været afholdt hos Margit & Egon lørdag eller søndag formiddag, endnu engang tak for husly.

Vi har, som vanligt, været inviteret til at holde foredrag på Sygeplejerskolen og Fysioterapeutskolen.

Vi har, afholdt 3 arrangementer siden sidst.

D. 7. juni var vi oppe og se Skagen Gigtcenter, samt frokost på Bodilles Kro, 17 medlemmer deltog.

D. 12. oktober afholdte vi foredrag med Oliver Hendrix. Ca. 30 medlemmer deltog.

D. 17. februar var der bowling aften. Tillykke til Jim, 29 medlemmer deltog.

Fra Landsdelsforening Nordjylland deltog 7 i Landsmødet i Fredericia.

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for indsatsen i det forløbne år.

I HB har vi afholdt et weekend møde samt et møde efter formandsmødet d. 1. februar.

HB har flyttet kørsels/transport omkostningerne fra HB til Landsdelsforeningerne. Stadig statens takster.

MB var, sammen med de autoimmune, repræsenteret på Folkemødet på Bornholm.

Bestyrelsen er, som altid, interesseret i at høre hvilke arrangementer medlemmerne har lyst til at deltage i.

Henrik Møller

Formand

 3. Regnskab og budget.

Kasserer, Margit Quist-Spanggard, fremlagde regnskab for 2013.

Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag.

Der var ikke modtaget nogen forslag.

5. Valg til bestyrelsen.

På valg er:

  • Egon Quist-Spanggard – modtager genvalg.

  • Claus Larsen – ønsker ikke genvalg.

Egon Quist-Spanggard blev genvalgt.

Helle Aagaard Pedersen blev valgt som bestyrelsesmedlem.

6. Valg af suppleanter.

  • Jette Jensen – modtager genvalg

  • Susanne Hansen – modtager genvalg

Jette Jensen og Susanne Hansen  blev genvalgt

7. Valg af revisor

    – Britta Søgaard – modtager genvalg

Britta Søgaard blev genvalgt.

8. Evt.