Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew Nordjylland
Referat fra ordinær generalforsamling
tirsdag d. 19/3 2013 kl. 19.00

Sted: Vesterbro 62 A, 9000 Aalborg

Dagsorden

1. Valg af dirigent
Jørgen Jacobsen blev valgt og læste dagsordenen op.
2. Formandens beretning 2012-2013
Siden sidst har vi afholdt 2 bestyrelsesmøder. De har som altid været afholdt hos Margit og Egon lørdag eller søndag formiddag; endnu engang tak for husly.
I år har vi fået plads på Torvedagen, som er d. 29. maj 2013.
Vi har været inviteret til at holde foredrag på Sygeplejerskolen og Fysioterapeutskolen.
Vi har afholdt 3 arrangementer siden sidst:
D. 7. oktober 2012 var vi til brunch og saltbad hos Dansk Salt i Mariager.
D. 7. november 2012 holdt vi foredrag med coach og MB’er Tina Grønborg.
D. 18. februar 2013 var der bowlingaften. Tillykke til Egon.
Fra Landsdelsforening Nordjylland deltog 4 i Landsmødet i Aarhus.
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for indsatsen i det forløbne år.
I HB har vi afholdt et weekendmøde samt et møde efter formandsmødet d. 2. februar 2013.
MB var – sammen med De Autoimmune – repræsenteret på Folkemødet på Bornholm.
Arvesagen er nu afsluttet, og der er oprettet en fond, som foreningen kan søge midler fra.
Bestyrelsen er som altid interesseret i at høre, hvilke arrangementer medlemmerne har lyst til at deltage i.
Henrik Møller
Formand

Beretning godkendt.

3. Regnskab og budget
Egon gennemgik regnskabet, der blev godkendt.
4. Indkomne forslag
Ingen modtaget.
5. Valg til bestyrelsen
På valg var:    Henrik Møller (modtog genvalg)
Lisbeth Rieshøj Amos (modtog ikke genvalg)
Margit Quist-Spanggaard (modtog genvalg)
Kandidat: Jane Sørensen – hun blev valgt. Henrik og Margit blev genvalgt. Den nye bestyrelse vil efterfølgende konstituere sig.

6. Valg af suppleanter
På valg var:   Jette Jensen (modtog genvalg)
Susanne Hansen (modtog genvalg)
Begge blev genvalgt.

7. Valg af revisor
På valg var:    Britta Søgaard (modtog genvalg)
Britta blev genvalgt.
8. Eventuelt
Henrik fortalte, at der i HB pt. tales en del om kontingenter, da der er mange forskellige typer i de forskellige landsdelsforeninger. I Nordjylland findes der to slags – hhv. individuelle medlemskaber (125kr) og husstandsmedlemskaber (150kr). Vi skal regne med, at der i den nærmeste fremtid kun vil være én type medlemskab, nemlig familiemedlemskabet.
Henrik og Egon reklamerede for den kommende jubilæumsreception d. 4. maj 2013, hvor MB foreningen fejrer 40 års jubilæum på Trinity Hotel & Konference Center i Fredericia. Nærmere info findes i det seneste medlemsblad.
Således opfattet af Lisbeth Rieshøj Amos.