Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew Nordjylland

104 – Referat Generalforsamling 2012

Referat fra ordinær generalforsamling
onsdag d. 14/3 2012 kl. 19.00

Sted: Skydebanevej 1, 9000 Aalborg

Dagsorden

1. Valg af dirigent
Jørgen Jacobsen blev valgt og læste dagsordenen op.
2. Formandens beretning 2011-2012
Siden sidste år har vi afholdt 2 bestyrelsesmøder. De har, som tidligere, været afholdt hos Margit og Egon lørdag eller søndag formiddag – endnu engang tak for husly.
I 2011 fik vi plads på Torvedagen, som fandt sted d. 24. maj 2011.
Undertegnede var på pladsen i forhallen på Sygehus Syd. Der var mange besøgende, og bolsjerne gik som varmt brød.
D. 1. september 2011 var undertegnede inviteret til at holde et lille indlæg på Sygeplejeskolen.
Vi har, vanen tro, afholdt 2 arrangementer siden sidst.
D. 6. november 2011 var vi til en wellness-dag på Hotel Viking i Sæby. 24 medlemmer deltog.

D. 16. februar 2012 var der bowling-aften. 18 medlemmer deltog.

Landsdelsforening Nordjylland deltog ikke i Landmødet i Havnsø.
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for indsatsen i det forløbne år.
I Hovedbestyrelsen har vi afholdt et weekend-møde samt et møde efter formandsmødet d. 19. februar 2012.
MB var, sammen med De Autoimmune, repræsenteret på Folkemødet på Bornholm.
Det ’store’ lige i øjeblikket er vores arvesag, som skal være afsluttet i skifteretten inden d. 9. april 2012. Økonomien er trængt lige i øjeblikket, da der ikke har været så store indtægter på annoncesalg i bladet, som vi havde regnet med.

Der er blevet afholdt et kursus for nydiagnosticerede med stor succes. Det har I kunne læse om i MB-bladet tidligere.

Bestyrelsen er som altid interesseret i at høre, hvilke arrangementer medlemmerne har lyst til at deltage i.
Henrik Møller
Formand
Beretning godkendt.
3. Regnskab og budget
Regnskabet godkendt.
4. Indkomne forslag
Ingen modtaget.
5. Valg til bestyrelsen
På valg var:    Egon Quist-Spanggaard (modtog genvalg)
Claus Larsen (modtog genvalg)
Begge blev genvalgt
6. Valg af suppleanter
På valg var:   Jette Mølgaard (modtog genvalg)
Susanne Hansen (modtog genvalg)
Begge blev genvalgt
Henrik påpegede, at der gerne må være flere suppleanter, så folk skal være velkommen til at melde sig, hvis det skulle have interesse.
7. Valg af revisor
På valg var:    Britta Søgaard (modtog genvalg)
Genvalgt
8. Eventuelt
Der blev spurgt ind til, hvor synlig foreningen egentlig er – især overfor nydiagnosticerede. Henrik fortalte om de forskellige steder, hvor foreningen vifter flaget og er synlig; hvilke steder der ligger pjecer og blade fremme. Det er svært at få idéer til, hvordan foreningen når endnu længere ud til flere folk. Hovedbestyrelsen diskuterer dette ved hvert møde. Der kom forslag om, at det kunne være en idé både at påvirke de offentlige og de private praktiserende; evt. give dem en bunke foldere. Henrik nævnte også MB-grupper på Facebook samt hjemmesiden The faces of ankolysing spondylitis.
Således opfattet af Lisbeth Rieshøj Amos.