Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew Nordjylland

105 – Referat Generalforsamling 2011

 

 

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag den 6/4 2011 kl. 19.00

 

Sted: Fynsgade Centeret, Fynsgade 25, 9000 Aalborg

 

 

Dagsorden

 

 1. Valg af dirigent
  Jørgen Hansen blev valgt og læste dagsordenen op.
 2. Formandens beretning 2010-2011

Siden sidste år har vi afholdt 3 bestyrelsesmøder. De har, som tidligere, været afholdt hos Margit & Egon lørdag formiddag, tak for husly.

 

Sidste år havde vi lagt billet ind på at deltage i Torvedagen.

Til at begynde med fik vi ikke plads.

Dagen før arrangementet fik vi så tildelt en plads på grund af afbud, men vi måtte takke nej, da det ikke var muligt at samle folk med så kort varsel.

I år har vi fået plads og Torvedagen er d. 24. maj, fra kl. 11 til 16.

Det foregår på Aalborg Sygehus Syd i Auditoriet.

 

Vi har afholdt 3 arrangementer siden sidst.

 

 1. 9. juni 2010 holdt psykolog Margrethe Hald et foredrag om Stress og kronisk sygdom.

 

 1. 19. juni 2010 blev minigolf aflyst, da der ingen tilmeldinger var.

 

 1. 25. oktober 2010 holdt vi fælles træningsaften specielt for MB’ere i FysioFitness i Aalborg med kyndig instruktion fra to fysioterapeuter.

 

Bestyrelsen har, med Claus som primus motor, forsøgt at stable et fællestræningshold på benene. Dette er ikke lykkedes pga. manglende tilmeldinger.

 

 1. 15. februar 2011 var der bowling, og i år vandt Hans (læs: Jette J).

 

Landsdelsforening Nordjylland deltog med 5 personer ved Landsmødet i Middelfart.

 

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for indsatsen i det forløbne år.

 

I HB har vi afholdt et weekend-møde, hvor jeg deltog.

Der er blevet gjort et stort stykke arbejde for at få det nye blad op på skinnerne, og det er lykkedes fuldt ud. Ros til de der har gjort det muligt.

 

Der er også søgt og bevilget Tips & Lottomidler til et kursus for nydiagnosticerede MB’ere.

Claus har meldt sig fra Nordjylland som assistance til dette.

 

Bestyrelsen er som altid interesseret i at høre, hvilke arrangementer medlemmerne har lyst til at deltage i.

 

Beretning godkendt.

 

 

 

 1. Regnskab og budget

Regnskabet godkendt.

 1. Indkomne forslag

Ingen modtaget.

 1. Valg til bestyrelsen.
  På valg var:

Lisbeth Rieshøj Amos (modtog genvalg)

Margit Quist-Spanggaard (modtog genvalg)

Henrik Møller (modtog genvalg)
Alle blev genvalgt

 1. Valg af suppleanter:
  På valg var:

Jette Mølkær Jensen (modtog genvalg)

 

Genvalgt

Formanden påpegede, at der gerne må være mere end en suppleant. Susanne Hansen meldte sig og blev valgt. Forslag om at person, der blev valgt først, er 1. suppleant, etc. Dette forslag blev godtaget. Jette er dermed 1. suppleant, og Susanne er 2. suppleant. Velkommen til Susanne J.

 

 

 

 1. Valg af revisor:
  På valg var:

Britta Søgaard (modtog genvalg).

 

Genvalgt

 

 

 

 1. Eventuelt

 

Foredrag og andre aktiviteter blev drøftet. Der blev spurgt, om eventuelle foredrag altid skal finde sted i forbindelse med generalforsamlingen? Nej – dette er ikke tilfældet.
Der kom forskellige forslag ind – fx. dagstur til Gigtcentret i Skagen og foredrag med Aalborgs nye reumatolog Palle Holck.

Det blev også pointeret, at foredragene ikke altid behøver at være sygdomsrelaterede.Ydermere blev Bjarne Nielsen Brovst foreslået som en mulig foredragsholder.

Et andet forslag var en Wellness-aften på Hotel Viking i Sæby. Her har de bygget nyt/udvidet wellness-centeret, og der er både udendørs og indendørs spa mv.

 

Således opfattet af Lisbeth Rieshøj Amos.