Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew Nordjylland
106 – Referat Generalforsamling 2010
Gigtforeningen for Morbus Bechterew
Referat af generalforsamling 17/3 2010 kl. 19.00
(Før generalforsamlingen holdt fysioterapeut Jens Ole Rasmussen foredrag for de godt 20 fremmødte – se referat af dette andetsteds)
1. Valg af dirigent
Henrik tager dirigentposten.
2. Formandens beretning
Bestyrelsen har i årets løb holdt 3 møder og ellers kommunikeret pr. mail. Ellers har året budt på følgende:
– Torvedag, Patient til Patient på sygehuset. Desværre lykkedes det ikke at få standplads.
– To gåture.
– Foredrag med Anne Marie Andersen om det at leve som patient, og hvordan man
  kan opbygge netværk.
– Bowling. (Henrik vandt!)
Henrik berettede at hovedbestyrelsen afholdt weekendmøde i oktober.
Ny formand sidste år har givet forandring og der sker mange nye tiltag i foreningen (herunder de medbragte bolsjer og andet merchandise, som blev uddelt ved generalforsamlingen).
Hovedbestyrelsen havde Formandsmøde i januar.
Der er økonomisk lavvande i landsforeningen, bl.a. på grund af et manglende legat, som foreningen plejer at få.
Legatet skulle gerne komme igen i 2011. Det er pga. økonomien besluttet at lave Landsmødet som et endagsmøde i år.
Henrik kunne desuden fortælle om LEARN, en sammenslutning af de autoimmune sygdomme, som kommer til Aalborg 22.-24. april. Henrik opfordrer medlemmerne til at repræsentere Gigtforeningen For Morbus Bechterew i Nordjylland.
Hvis man har lyst kan man henvende sig til Henrik. Information vil blive udsendt pr.
mail samt lagt på hjemmesiden.
Henrik opfordrer desuden medlemmerne til at komme med ideer og ønsker til aktiviteter m.m.
Beretningen godkendes.
3. Regnskab og budget
Margit gennemgår regnskabet.
Regnskabet godkendes.
4. Indkomne forslag
Forslag om navneændring i vedtægterne.
Vedtages.
5.
Valg til bestyrelsen.
På valg er:
Claus Larsen (ønsker ikke genvalg),
Egon Quist-Spanggard (ønsker genvalg)
Ændring: Tina træder ud af bestyrelsen, da hun hellere vil ro kajak.
Claus fortsætter alligevel i bestyrelsen. Tak til Claus for det.
Lisbeth Rieshøj Amos vælges i stedet for Tina.

Gigtforeningen for Morbus Bechterew

Henrik takker Tina for godt samarbejde. Tina takker tilbage for godt og hyggeligt samvær og lover at vende tilbage, når hun er færdig med at vinde medaljer i kajakroning.
6. Valg af suppleanter
Jette vælges som suppleant.
7. Valg af revisor
Britta Søgaard fortsætter som revisor.
8. Eventuelt
Henrik får sin pokal for at have vundet bowlingturneringen i februar.
Således opfattet,
Tina Grønborg