Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew Nordjylland
107 – Referat Generalforsamling 2009
Referat af Generalforsamling i Gigtforeningen for Morbus Bechterew – Nordjylland 18. marts 2009

 

 

  1. Valg af dirigent

Leif vælges

 

  1. Formandens beretning

Siden sidste generalforsamling har Region Nord afholdt Landsmøde d. 17-18. maj 2008. Det var en stor succes, som der har været skrevet om i MB bladet.

Jeg vil i den forbindelse gerne rette en stor tak til bestyrelsen for det store arbejde i den anledning.

 

Siden Landsmødet har vi afholdt 4 bestyrelsesmøder.

 

Den 1/10-08 havde vi foredrag med Socialrådgiver Anne-Lise Pape.

Anne-Lise snakkede om pensionsloven, Flexjob, Hjælpemiddelbevilling, og besvarede spørgsmål fra de fremmødte.

 

Den 17/3-09 havde vi bowlingaften med tilhørende sandwich. Vinderen blev Jette, tillykke med det.

 

Den 14/3-09 deltog Claus og jeg i et udvidet formandsmøde på Byggecentrum i Middelfart. Her blev der orienteret og vist om den nye hjemmeside. I forbindelse med den nye hjemmeside er der kommet nyt logo.

 

Den 24/1-09 afholdte hovedbestyrelsen et møde hvor foreningens visioner, missioner og værdier blev diskuteret og defineret. Der vil løbende blive informeret på hjemmesiden.

 

Med fremadrettet blik ser planerne således ud:

April: Bestyrelsesmøde.

Maj: 13/-09 Torvedag. Patient foreningerne er repræsenteret

i forhallen på Syd. Vi har lagt billet ind, men ikke

fået bekræftelse endnu.

16-17/5-09 Landsmøde.

 

Sommer: Aktivt og socialt samvær starter. Nærmere info følger

Til efteråret har bestyrelsen planer om afholdelse af et foredrag. Info følger senere.

 

Bestyrelsen er meget lydhør overfor forslag til aktiviteter og foredrag.

På bestyrelsens vegne

 

Henrik Møller

Formand

 

Spørgsmål: hvem opdaterer kredssiderne? Det gør Henrik, siden lørdag d. 14/3.

Beretningen er enstemmigt godkendt.

 

  1. Regnskab og budget

Enstemmigt godkendt.

 

  1. Indkomne forslag

Ingen forslag.

 

  1. Valg til bestyrelsen

Margit, Henrik og Tina genvalgt

 

  1. Valg af suppleanter

Claus Larsen og Jette Jensen genvalgt

 

  1. Valg af revisor

Britta Søgaard genvalgt

 

  1. Eventuelt

Benny Bentsen takkes for godt samarbejde i bestyrelsen.

Mailliste oprettet til dem, som er interesseret i referater og gåture.

 

Tina Grønborg, 18/4-09