Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew aktiviteter Nordjylland

Kommende arrangementer i Nordjylland

Herudover er der selvfølgelig stadig mulighed for træning i varmt vandsbassin – læs mere om dette på siden om Varmtvandstræning

På vores Arkiv side kan du læse referater af Generalforsamlinger og foredrag.

Generalforsamling Nordjylland udskydes til 2021

Bestyrelsen sender mail eller brev ud til medlemmerne med information omkring udskydelse af generalforsamlingen til 2021.