Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew aktiviteter Midt- og Vestjylland

 Kommende arrangementer i Midt-Vestjylland

AFLYST – NY DATO KOMMER: Generalforsamling Midt- Vestjylland

Vi indbyder hermed til foreningens ordinære generalforsamling der i år afholdes i:

Kultur & Frivillighuset, Nygade 22, 7500 Holstebro
Torsdag den 12. marts 2020 kl. 18.00.

Vi starter med lidt at spise og så har vi i år været så heldige, at få fat i Helge fra Familie på Farten som vil holde foredrag om hans gå-tur fra Nordkap til Give.

I pausen afvikler vi generalforsamling med dagsorden iflg. vedtægter:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Beretning fra formanden.

4. Forelæggelse af godkendt og revideret regnskab.

5. Vedtagelse af budget for det kommende regnskabsår.

6. Indkomne forslag.

7. Valg til bestyrelsen:

På valg: Bestyrelsesmedlem/formand Torben – modtager ikke genvalg.

Bestyrelsesmedlem/næstformand Jan – modtager ikke genvalg.

Bestyrelsesmedlem/Kasserer Kurt – modtager ikke genvalg

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Evt.

Efter generalforsamlingen fortsætter Helge med anden del af foredraget som efterfølges af mulighed for spørgsmål.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen (den 26. februar 2020) på mail til Kirsten Frederiksen kirkiil@hotmail.com.

Igen i år er ægtefæller eller samlever meget velkommen til at deltage.

Af hensyn til spisning er tilmelding nødvendig senest tirsdag den 4. marts 2019 til Kirsten Frederiksen på mail kirkiil@hotmail.com eller tlf. 2881 4394.

Venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Kirsten Frederiksen

______________________________________________________________________________________

Fælles arrangement med Vejle-Ribe, Østjylland og Midt/Vest

OBS: PÅ GRUND AF COVID-19 ER ARRANGEMENTET FLYTTET TIL LØRDAG DEN 5. SEPTEMBER 2020

Hvad gemte der sig under den sorte muld… vil du med til Søby og finde ud af det??

Tag med til et interessant fælles arrangement for Landsdelsforeningerne Vejle/Ribe, Østjylland og Midt/Vest

Lørdag den 5. SEPTEMBER 2020, kl 10.00

Vi starter med et foredrag om smertehåndtering af Familierådgiver/terapeut, Hypnoterapeut, kunstner og livsnyder Conny Bærentsen Nygaard som har mærket kroniske smerter på egen krop.

Foredraget afholdes i Munklindehus, Munklindevej 39, Munklinde, 7441 Bording.
Derefter får vi lidt at spise, hvorefter vi kører til Søby Brunkulsmuseum, Brunkulsvej 29, 7400 Herning.

Derude vil vi få en guidet rundvisning i bus, hvorefter der vil være ”fri-leg”.

Arrangementet er gratis for alle enkelt- og dobbeltmedlemsskaber (2 personer) i landsdelsforeningerne.
For enkeltmedlemmer vil deltagerprisen for påhæng være kr. 150,- som indbetales på reg.nr. 8500 konto nr. 2845614752.
Husk at oplyse hvilken landsdel og navn ved tilmeldingen.

Hvis du ønsker at skifte dit enkeltmandsmedlemsskab ud med et dobbeltmedlemsskab kan du nå det endnu for 2020.
Send en mail til Monica Andersen på mbforening@outlook.dk.
Dobbelt medlemsskab koster kr. 50,- mere om året og du vil få en særskilt opkrævning på beløbet.

Da vi max kan være 50 personer er der tilmeldingsfrist og betaling senest den 1. maj 2020
til Kirsten Frederiksen på mail kirkiil@hotmail.com eller tlf. 2881 4394.
Først til mølle princip og bindende tilmelding.

Venlig hilsen
Bestyrelserne i Landsdelsforeningerne
Vejle/Ribe, Østjylland og Midt/Vest

Munklindehus, Munklindevej 39, Munklinde, 7441 Bording
Søby Brunkulsmuseum, Brunkulsvej 29, 7400 Herning