Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew aktiviteter Midt- og Vestjylland

 Kommende arrangementer i Midt-Vestjylland

Generalforsamling

Vi indkalder hermed til foreningens ordinære generalforsamling der i år afholdes på:

Bowl’N’Fun, Mads Bjerres Vej 5, 7500 Holstebro
Torsdag den 8. marts 2018 kl. 18.00.

Dagsorden iflg. vedtægter:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Beretning fra formanden.
 4. Forelæggelse af godkendt og revideret regnskab.
 5. Vedtagelse af budget for det kommende regnskabsår.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg til bestyrelsen:
  På valg: Formand Torben – modtager genvalg
  Bestyrelsesmedlem/kassere Kurt – modtager genvalg
 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen: Marianne og Kim
 2. Valg af revisor (Ernst – modtager genvalg) og revisorsuppleant (Jørgen-Ulrik – modtager genvalg)
 3. Evt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen (den 22. februar 2018) på mail til sekretær Kirsten Frederiksen kirkiil@hotmail.com.

Umiddelbart efter generalforsamlingen er der spisning fra Bowl’N’Fun´s store dejlige buffet med både lune og kolde retter.
Alle drikke varer er for egen regning, samt dessert og kaffe.
For de som gerne vil bowle, vil der blive booket baner.

Igen i år er ægtefæller eller samlever meget velkommen til at deltage.

Af hensyn til Bowl’N’Fun er tilmelding nødvendig.

Tilmelding senest mandag den 19. februar 2018til sekretær Kirsten Frederiksen på mail kirkiil@hotmail.com eller tlf. 2881 4394. Giv venligst besked om du deltager i generalfor-samlingen og om du ønsker at bowle.

Venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Kirsten Frederiksen – sekretær

Kan den rigtige kost og motion hjælpe dig til et bedre liv?

Det ved vi ikke, men den kendte Tv-læge Jerk W Langer ved en masse om kost og motion og vil give et bud på hvad antiinflammatorisk kost er og om det kan medvirke til at lindre smerter/forebygge gigtaktivitet. Desuden hører vi også lidt i forhold til kampagnen ”En diagnose kommer sjældent alene”

De tre Landsdelsforeninger Midt/Vest, Østjylland og Vejle/Ribe har været så heldige at bestille Jerk W Langer til dette spændende foredrag på

Hotel Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby
Lørdag den 26 . maj 2018 kl 12-15.

Der vil inden foredraget være en lækker frokostanretning kl 12.

Frokosten og foredraget er gratis for medlemmer af foreningen( enkelt og husstandsmedlemsskab).
Pris for samlever/ægtefælle uden medlemskab 225 kr. Støttemedlemsskab 175 kr. Du kan nå at rette henvendelse til Per Schwarz på ritaogperschwarz @stofanet.dk , såfremt du ønsker at ændre dit medlemskab(Husstandsmedlemsskab koster 225 kr og gælder to personer)

Tilmelding senest den 10. maj 2018 til Monica Andersen på mail: monicaandersen31@yahoo.com eller tlf 28496064

Idet der er max 60 pladser, foregår tilmeldingen efter ”Først til mølle princippet”

Vi glæder os til at se jer

Med venlig hilsen

Foreningen for Rygsøjlegigt og Mb. Bechterew

Østjylland, Midt/Vestjylland og Vejle/Ribe Landsdelsforening

 

BLIV MEDLEM

text1-1
text2-3
Følg os på Facebook

BESTYRELSEN

Torben Pedersen
Formand
Munklindevej 42
7441 Bording
41 27 38 61
torbenmunklinde@gmail.com

 

Ole Dejgaard
Næstformand
Østvænget 17, Hodsager
7490 Aulum
25 48 55 71
o.dejgaard@gmail.com

 

Kirsten Kiilerich Frederiksen
Sekretær
Munklindevej 42
7441 Bording
28 81 43 94
kirkiil@hotmail.com

 

Jan Sørensen
Bestyrelsesmedlem
Vesterbrogade 20, 1.tv.
7500 Holstebro
96 10 48 74
jan.soerensen@kabelmail.dk

 

Kim Hansen
Bestyrelsesmedlem
Haydensvej 62
7500 Holstebro
admin@sundeluxe.dk

 

Marianne Christiansen
Suppeleant
Barslundvej 5
6933 Kibæk
mctrold@gmail.com

 

Kurt Jakobsen
Kasserer
Malurten 7, Mejdal
7500 Holstebro
97 41 45 41
kurtvjakobsen@gmail.com