Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew aktiviteter Midt- og Vestjylland

 Kommende arrangementer i Midt-Vestjylland

Generalforsamling i Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew Landsdelsforeningen Midt- Vestjylland

Da vi var nødsaget til at aflyse den planlagte generalforsamling p.g.a. Corona, prøver vi igen.
Vi indbyder derfor til foreningens ordinære generalforsamling der afholdes i:

Kultur & Frivillighuset, Nygade 22, 7500 Holstebro
Tirsdag den 25. august 2020 kl. 18.00.

Dagsorden vil være som følger:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Beretning fra formanden.

4. Forelæggelse af godkendt og revideret regnskab.

5. Vedtagelse af budget for det kommende regnskabsår.

6. Indkomne forslag.

7. Valg til bestyrelsen:

På valg: Bestyrelsesmedlem/formand Torben – modtager ikke genvalg.
Bestyrelsesmedlem/næstformand Jan – modtager ikke genvalg.
Bestyrelsesmedlem/Kasserer Kurt – modtager ikke genvalg

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Evt.

Vi vil sørge for lidt at spise og drikke.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen (den 11. august 2020) på mail til Kirsten Frederiksen kirkiil@hotmail.com.

Igen i år er ægtefæller eller samlever meget velkommen til at deltage.

Af hensyn til spisning er tilmelding nødvendig senest mandag den 17. august 2019 til Kirsten Frederiksen på mail kirkiil@hotmail.com eller tlf. 2881 4394.

Venlig hilsen
Bestyrelsen