Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew aktiviteter Hovedstaden

Kommende arrangementer i Hovedstaden

Kom til foredrag med forudgående generalforsamling

Onsdag den 11. marts 2020
kl. 18.00 – ca. 21.30

Så er det tid til årets generalforsamling og vi har igen i år valgt at afholde den på Scandic Sydhavnen, som ligger tæt på Sydhavn Station.
Der er gode parkeringsforhold.

Vi har fået overtalt Bente Danneskiold-Samsøe, tidligere chef for Parker Instituttet, til at holde foredrag med titlen:
Præcise diagnoser og personlige effektive behandlinger til gigtpatienter.
Bente Danneskiold-Samsøe er professor dr. med. Emerita.

Kom og lyt til en af de førende læger inden for gigtforskning!

Scandic Sydhavnen
Sydhavns Pl. 15
2450 København
Få P-billet i receptionen

Tidsplan for aftenens forløb er som følger:

18.00 – 19.00 Ankomst, dagens ret i restauranten med en øl/vin/vand

19.00 – 20.00 Generalforsamling

20.00 – 20.15 Kort pause

20.15 – ca. 21.30 Medlemsmøde med foredragsholder Bente Danneskiold-Samsøe

 

Generalforsamlingens dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning fra bestyrelsen
4. Forelæggelse af godkendelse af revideret regnskab for det seneste regnskabsår
5. a. Vedtagelse af budget for det kommende regnskabsår
5. b. Forslag til Landsmødet om kontingent for det kommende regnskabsår for medlemmerne i Hovedstaden
6. Indkomne forslag.
7. Valg til bestyrelsen. På valg er Stig Winther Nielsen (modtager genvalg) og Ernst Johansen (modtager genvalg)
8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. På valg er Carl Lyøe (modtager genvalg)
9. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

Af hensyn til traktementet er tilmelding nødvendig til dette møde.
Gerne snarest men senest onsdag den 26. februar 2020 til: Bent Andersen, tlf. 44 94 04 67 eller mail: bent.a@teliamail.dk.

Har du/I ikke mulighed for at deltage i spisning, og først kan komme til Generalforsamlingen, bedes dette ligeledes meddelt ved tilmelding.

Foredraget er gratis. For pårørende, hvor der ikke betales husstandskontingent er prisen for deltagelse i middagen Kr. 270,00 .
Beløbet bedes indsat på foreningens konto ved tilmelding. Reg.nr. 3345 Konto nr. 3228797

På gensyn d.11. marts 2020

Med venlig hilsen Bestyrelsen