Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew arkiv Fyn

Afholdt aktivitet: Generalforsamling 2020

Klik her

Afholdt aktivitet: Generalforsamling 2019

Klik her

Afholdt aktivitet: Generalforsamling 23. marts 2018

1. Valg af dirigent Hertil blev Keld Steen valgt.

2. Valg af stemmetællere Dirigenten foreslog, at vi udskød dette til vi så, om afstemning ville blive nødvendigt.

3. Beretning Formand Ally Granhøj aflagde beretning, og den blev vedtaget.

4. Regnskab for 2016. Dette udviste et overskud på kr. 1338 og en beholdning på kr. 49.721. Regnskabet blev godkendt.

5. Budget blev godkendt. Der udspandt sig en debat omkring tilskud til f.eks. træningsophold. Det var generalforsamlingens generelle holdning, at bestyrelsen – indenfor forsvarlige rammer – kunne tilbyde medlemmer et tilskud hertil.

6. Forslag. Der var ikke indkommet forslag.

7. Valg Nyvalg til bestyrelsen: Arni Konoy og Allan Andersen

8. Valg af suppleanter. Marianne Rasmussen blev genvalgt Herefter befinder foreningen sig i den positive situation, at vi faktisk er et medlem for meget i bestyrelsen. Generalforsamlingen gav enstemmigt tilslutning til, at bestyrelsen fandt de rette ”geværgreb” til en god konstituering.

9. Valg af revisor. Der var genvalg til Gitte Duerlund, og som suppleant valgtes Poul-Arne Elnegaard

10. Eventuelt. Under dette sidste punkt udspandt der sig en drøftelse omkring foreningens muligheder for at opnå tilskud til forskellige aktiviteter.

Referent
Niels Vous

Afholdt aktivitet: Julestue på Bryggeriet Vestfyen (04.12.2016)

I år holdt vi julestue på en ny måde. Vi besøgte Bryggeriet Vestfyen. Vi blev inviteret indenfor i deres “bar”, hvor der ud over kaffe og æbleskiver var smagsprøver på bryggeriets øl. Da det var en søndag og der ikke var produktion var der ingen rundvisning, men i stedet så vi det seneste tiltag, nemlig bryggeriets flisfyr. Vi havde et hyggeligt arrangement.

Afholdt aktivitet: Besøg hos Sano Middelfart (18.09.2016)

Sidste søndag var nogle af os til et Åbent hus arrangement på Sano i Middelfart.

Sano er et højt specialiseret trænings- og rehabiliteringscenter for alle med led, ryg- og muskellidelser.

Her prøvede nogle af os varmtvandstræning, andre lavede træningsøvelser med fys. De fleste af os deltog i de to spændende foredrag som blev afholdt af en læge og en fysioterapeut, samt en sygeplejerske og en ergoterapeut. I løbet af dagen kunne man tage lidt af deres lækre hjemmelavede snaks og deres hjemmelavede æblejuice. Det var generelt et fint arrangement.

Det vigtigste, som jeg kom hjem med, var at man skal sørge for at holde sig i form, da det giver en bedre bevægelighed og livskvalitet, og når man dyrker konditionstræning udskiller musklerne et stof, som hæmmer inflammationen.

Efter vores arrangement på Sano har hovedforeningen lavet en aftale med Sano om et 12 ugers forløb med tilskud for medlemmer:

Kontakt os, hvis du er interesseret.

Afholdt aktivitet: Julestue (29.11.2015)

Jule-hygge 2015 blev holdt hos Ole og Marianne. Helt efter planen blev der serveret gløgg og æbleskiver, som det hører sig til på denne jule-hygge-dag. Judy og Ally havde købt lidt små pakker, som vi raflede om. Derudover havde vi besøg af Pia, som er fysioterapeut, og er vant til at have med personer med rygsøjle gigt og morbus bechterew at gøre. Hun sagde bl.a. at personer med rygsøjle gigt og morbus bechterew, skal sørge for at træne og holde sig i form, da det er den bedste måde at holde sygdommen i ave. Alle kom godt hjem, selv om stormen Gorm viste tænder og senere på aftenen lukkede alle broer omkring Fyn.

Afholdt aktivitet:  Landsmøde 2015 afholdt på Fyn (09.+10.05.2015)

I år var det Landelsforeningen Fyn, som stod for afholdelsen af Landsmøde 2015.

Vi havde lavet et fint arrangement, som startede med kaffe, kage og foredrag ved fysioterapeut Jens Ole Rasmussen på Ditlevsdal Bison Farm.

Derefter kunne man vælge en guidet tur blandt dyrene i vogn eller afprøve sine evner som bueskytte.

Spisning (Buffet) med dæmpet musik, og efterfølgende dans på Frederik VI’s Hotel.

Landsmøde med generalforsamling dagen derpå.

Se billeder fra Landsmøde 2015 her

Afholdt aktivitet: Landsdelsforening Fyns 30 års fødselsdag (18.03.2015)

Landsdelsforening Fyn har netop afholdt 30 års fødselsdag. Det blev gjort i forlængelse af  generalforsamlingen.

Aftenens program havde et socialt punkt efter generalforsamlingen, en lækker menu, bowling og hyggesnak bl.a. for at markere vor 30 år som samlingspunkt , støtte og erfaringsudveksling blandt personer med rygsøjle gigt og morbus bechterew på fyn.
Det var en fornøjelse, at vi kunne være sammen om at udveksle info & erfaring og samtidig bevæge os rundt ( få rørt lemmerne )  i mødelokalet  og  i bowlinghallen.
Tak til de fremmødte for altid positive medvirken til at formidle spørgsmål og svar om vores sygdom,  det er Jeres energi som gør os tryg og stærk, samt tro på at medlemskab af foreningen  er godt for os.
Det os og vores nærmeste, der har føling med, hvordan sygdommen udvikler sig og hvad der virker for den enkelte og hvordan smerter, søvn og bevægelighed  klares  i  familien, arbejdet og i behandlingssystemet.

Afholdt aktivitet: Julestue hos Per (23.11.2014)

Traditionen tro holdt Per og Conny julestue for os medlemmer med nisser, julegløgg og æbleskiver. Der bliver snakket og det er altid utrolig hyggeligt.

Afholdt aktivitet: Virksomhedsbesøg (24.04.2014)

Landsdelsforening Fyn havde inviteret vores medlemmer på rundvisning på Bryggeriet Vestfyen. Der var flere tappelinier i drift, og det var interessant at se processerne for øl & vand og emballagens tilblivelse. Bagefter var foreningen vært ved en sandwich og bryggeriet gav spændende prøvesmage af deres special øl bl.a. Willemoes og Ale nr. 16 samt Jolly Cola. Alt i alt en rigtig hyggelig og informativ aften i Assens.

Afholdt aktivitet: Møde om SKAT (23.01.2014)

“Torsdag den 23. januar 2014 havde vi inviteret medlemmerne til en oplysningsaften omkring emnet SKAT. 12 medlemmer fandt vej til
Frivilligcenter Midtfyn. Da det var undertegnede ringhed som stod for indholdet, skal undlade at vurdere kvaliteten eller det udbytte som
medlemmerne fik med sig hjem. Men næstformandens hjemmebagte drømmekage var i hvert fald det hele værd.
Også stor tak til Frivilligcentret for fint samarbejde og service. Jeg kan i øvrigt meget anbefale, at anvende disse “frivillighedshuse” som formelt set
er private foreninger, men som alle er stiftet med kommunens velsignelse”.

Niels Vous
Landsdelsformand

Afholdt aktivitet: Julestue (23.11.2013)

Hos Per, vores sekretær, er der altid julestemning op til jul. Per og Conny serverer  julegløgg og æbleskiver til den helt store guldmedalje, og der bliver hyggesnakket og udvekslet erfaringer omkring sygdommen i hyggelige rammer. Som noget nyt i år havde Per lavet en aftale med Odense Fysioterapi & Idrætsklinik om at man kunne købe træningsredskaber, så som bolde i to størrelser og elastikker, og at der fulgte træningsøvelser med. Ved julestuen kunne disse redskaber købes med en god rabat. Derudover blev der blandt de fremmødte udloddet en bold og en elastik, og der blev taget billeder til det røde kort.

Afholdt aktivitet: Når bøgen springer ud (05.05.2013)

Landsdelsforening Fyn afholdt søndag den 5.maj et dejligt og hyggeligt arrangement i Vissenbjerg. Mødestedet var p-pladsen ved Terrariet. Der var hurtig enighed om, blandt de fremmødte medlemmer, at starte turen med et besøg i Terrariet, som er en special-zoo med krybdyr og padder. Her så vi øgler, varaner, fugleedderkopper, krokodiller, giftfrøer i mange flotte farver, skildpadder og slanger. Disse krybdyr  kræver meget varme og er forholdsvis (og heldigvis) rolige væsener, når de er mætte og gerne vil suge varmelampens stråler til sig. Da vi havde set det hele var det også dejligt, at komme ud i det fynske forårsvejr igen. Vi gik fra Terrariet hen til Udsigten, som er Fyns næsthøjeste punkt, 129 meter over havet. Der var en smule dis i horisonten, men ellers var det en dejlig udsigt. Halvdelen  ville gerne nyde gåturen igennem skoven ned til afgrunden, imens resten tog bilen. Bøgen var så småt begyndt at springe ud og anemonerne blomstrede. Endelig var foråret kommet til os efter en meget lang vinter. Den hårde kerne gik hele turen igennem afgrunden og kom vel op igen på den anden side. Det er nogle stærke og fysisk aktive medlemmer vi har i foreningen. Afgrunden er forøvrigt en smeltevandskløft formet af ismasserne fra sidste istid og er op til 16meter dyb. Efter den dejlig gåtur igennem skoven tog vi hen til Ole og Marianne, som bor i nærheden. Her fik vi kaffe, the og nybagt kage og da vejret var dejligt, sad vi på terrassen. Tak til alle for en god tur.

Afholdt aktivitet: TEMPUR Sleep Center i Odense (12.02.2013)

12 af foreningens medlemmer benyttede sig af vores annoncerede tilbud om et besøg hos TEMPUR i Odense den 12. februar 2013. Det foregik i firmaets nye butik på Vestergade 11 i Odense.
Vi blev mødt af 3 overordentlig veloplagte ansatte fra firmaet, med Gitte som den gennemgående figur. Hun gav en meget grundig orientering om selve produktet, og vi fik også mulighed for at se og afprøve de mange former for madrasser, herunder også hoved- og skråpuder samt f.eks. betræk/sædeovertræk til ens sæde i bilen.
Til overflod blev vi også trakteret på allerbedste vis.

Hvad er Tempur? Kunne vi kalde det for en producent af skumgummimadrasser? Det er som sådan rigtigt nok, men langt fra hele sandeden.
Egentlig begyndte de hele med trykabsorberende dragter til astronauter. I en ultrakort verson fik firmaet tilladelse fra NASA (National Aeronautics & Space Administration) til at påbegynde en produktion af madrasser – med udgangspunkt i dette materiale.
Og hvor bliver sådan noget så fremstillet? Kina eller andetsteds i Sydøstasien?
Nej – i Årup på Fyn!
Godt nok har firmaet – som oprindelig hed ”Dan-Foam” – i dag hovedcenter i Kentucky, men det ændre ikke ved, at det oprindelig var – og er – et dansk-svensk initiativ, og især at en stor del af produktionen stadig er dansk.

Jeg har ikke selv personlige erfaringer med produktet, men uden tilladelse i øvrigt kan jeg vist godt tillade mig at referere vores hovedbestyrelsesmedlem, Keld Steen fra Skrillinge ved Middelfart: ”Hvis ikke det var fordi det ville se helt tosset ud, så ville jeg, når jeg skal overnatte på hotel (Keld er stadig erhvervsaktiv), medbringe min Tempur-madras. Den er meget vanskelig at undvære”.
Det kan vist ikke siges tydeligere.

Niels Vous
Kredsformand Fyn

Afholdt aktivitet: Julestue  2012

Vores sekretær Per Sørensen inviterede til en hyggelig eftermiddag lørdag den 24. november 2012 kl. 13.00 på Nørrevænget. Der var pyntet fint op med nisser og juledekorationer.  Per og Conny serverede  julegløgg, æbleskiver og julekager i den helt store stil, imens at der blev hyggesnakket. Eftermiddagen sluttede af med at mænd’erne “sparkede dæk” og prøvede hinandens “sidespejle”.

Afholdt aktivitet: Kan man holde medlemsmøde på et bryggeri? (efterår 2012)

Voldsom velsmag i Ørbæk

Tirsdag den 25. september 2012 havde medlemmerne i Landsdelsforening Fyn sat hinanden stævne på Ørbæk Bryggeri.

John Østergaard indledte med et meget interessant historisk tilbageblik omkring bryggerivirksomhed, set som en helhed. Vi kom derfor langt omkring, og væsentlig ud over vores egen landsdel. Herefter gik historien tilbage til bryggeriet i Ørbæk, som dog oprindelig påbegyndte sin drift med sodavand.

Der var smagsprøver, især på ”Fynsk Forår” som har gået hen og givet bryggeriet et solidt – men positivt – problem. Nemlig det, at de har store vanskeligheder med at imødekomme efterspørgslen. Det forstår en entusiast udi denne ædle drik så udmærket. Der er tale om en såkaldt hvedeøl, og der var stor enighed om bedømmelsen: Voldsomt velsmagende!

Besøget omfattede også en rundvisning i de hellige haller, hvor vi også fik en interessant orientering om bryggeridriften og også produktionen af læskedrikke.

Efterfølgende kunne vi besøge bryggeriets butik, hvor der var mulighed for – til rimelige priser – at købe nogle af herlighederne. Herunder også stifte bekendtskab med den nyhed, at man på stedet også er begyndt at destillere whisky.

Næsen 30 personer var mødt frem. Vi er i bestyrelsen glade for det store fremmøde, og kender nu opskriften på, hvordan vi får medlemmerne til at møde talstærkt frem.

Afholdt aktivitet: Sejltur på Odense Å (juni 2012)

Landsdelsforening Fyn havde søndag d. 10. juni 2012 inviteret alle fynske medlemmer på sejltur på Odense Å. Vi var et lille fint hold som mødtes på p-pladsen ved Carlslund og gik gennem skoven hen til Aafartens endestationen i Fruens Bøge. Herfra sejlede vi ind til Havhesten ved Munke Mose og nød den smukke natur. Vi gik en tur i det nye anlæg og endte med et lille kig ind i Kunstbygningen Filosoffen. Herefter tog vi Aafarten retur til Fruens Bøge og ønskede hinanden en god sommer.

En rigtig hyggelig og køn tur.