Er vi lidt for magelige…. – eller er det konsekvenserne ved sygdommen….?

Af Lars Christensen, journalist

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew viser, at kun hver femte er fysisk aktiv en halv time dagligt. Mange efterlever således ikke Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det fører til betydeligt dårligere helbred og lavere livskvalitet.

Fysisk aktivitet har stor indflydelse på vores generelle sundhed og trivsel – såvel fysisk, psykisk som socialt. Omvendt er vores moderne livsstil præget af at være stillesiddende, og på den baggrund er der udarbejdet anbefalinger for, hvor fysisk aktive vi bør være.

Sundhedsstyrelsen råder således til, at vi skal være fysisk aktive mindst en halv time hver dag. Der er her tale om moderat intensitet, hvor man skal blive en smule forpustet. Samtidig anbefaler Verdenssundhedsorganisationen WHO, at man er fysisk aktiv minimum to en halv time om ugen med moderat intensitet eller en god time med høj intensitet.

En opgørelse fra 2017 viser, at 71% af alle danskere opfylder disse anbefalinger. Men hvis man inddrager vores egen undersøgelse i Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew i dette perspektiv, viser den ganske tydeligt, at vi ligger i bund i forhold til at få rørt os!

Det er ofte nemmere at sætte sig i sofaen end at få pulsen op, og ofte bliver vi jo hæmmet af vores vaner. Hvis man kigger på personer med rygsøjlegigt, angiver de flere forhold, der er til hinder for, at de er fysisk aktive: Træthed, stivhed, nedsat funktionsevne, høj sygdomsaktivitet og fysisk udmattelse er nogle af faktorerne. Samtidig spiller tidsperspektivet også ind, da vi jo alle har nok at se til. Travlhed er således også en faktor for, at vi ikke får rørt os helt så meget, som vi burde.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå og cykelture anbefales

Personer med rygsøjlegigt har en øget forekomst af hjerte-kar-sygdomme sammenlignet med gennemsnitsbefolkningen. Det skyldes blandt andet inflammationen ved den autoimmune lidelse. Det er samtidig veldokumenteret, at regelmæssig fysisk aktivitet forebygger hjerte-kar-sygdomme, og derfor bør det være et naturligt element i dagligdagen for personer med rygsøjlegigt, at være fysisk aktiv.

Men hvordan kan man så få mere motion ind i de daglige gøremål? Det handler måske om at anskue tingene lidt anderledes i og med, at fysisk aktivitet ikke nødvendigvis behøver at foregå i træningstøj eller i et træningscenter. Samtidig er det også værd at påpege, at fysisk aktivitet ikke behøver være ensbetydende med sved på panden og decideret fysisk udmattelse. Det kan sagtens dække over en almindelig gåtur i rask tempo eller en cykeltur. Faktisk har regelmæssige gå- og cykelture vist sig at være fremmende for vores sundhed og trivsel.


Kun hver femte træner tilstrækkeligt

Samlet viser undersøgelsen, at kun hver femte af foreningens medlemmer efterlever Sundhedsstyrelsens anbefaling om en halv times fysisk aktivitet dagligt. Imidlertid lever 59% op til WHOs anbefaling om to en halv times moderat intensitet om ugen. Af foreningens medlemmer er 36% fysisk aktive to-tre gange om ugen, 17% er højst fysisk aktive én gang om ugen, mens 5% aldrig er fysisk aktive.

Dette skal holdes op mod, at læger og fysioterapeuter anbefaler, at hvis man har rygsøjlegigt, så bør man flere gange om ugen (gerne dagligt) og udføre specifikke rygøvelser for at bevare bevægelighed og god holdning i rygsøjlen.

 

Anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen og WHO er udarbejdet med baggrund i den bedst dokumenterede sundhedsfaglige viden. Og hensigten er, at vi skal holde os mest muligt sunde og raske og opnå den højeste levealder. Måske burde man omvendt også udarbejde advarsler om, hvor lidt fysisk aktiv man skal være for at øge risikoen for livsstilssygdomme og alt for tidlig død!