Vaccination mod lungebetændelse

I det seneste nummer af medlemsmagasinet var der desværre en unøjagtighed.

Vi skrev beklageligvis, at alle med morbus Bechterew eller rygsøjlegigt gratis kunne få vaccination mod lungebetændelse. Dette er ikke korrekt. For at kunne få den gratis vaccination skal man være i behandling med biologiske lægemidler. Dog er vaccinationen gratis for alle over 65 år.

Som udgangspunkt kan man således blive gratis vaccineret med PPV23-vaccinen, hvis man er i biologisk behandling. Det vil dog altid være en lægefaglig vurdering, om den enkelte skal tilbydes vaccinen. Dette gælder ligeledes vaccination mod den almindelige lungebetændelse samt influenza.

Et eksempel kan være, at gigtsygdommen er i ro, man er velbehandlet, og der ikke er nogle konkurrerende lidelser som for eksempel hjertesygdom eller diabetes. Her vil den lægefaglige vurdering kunne ende ud i, at det ikke er nødvendigt at vaccinere.

Spørg derfor altid din læge til råds inden eventuel konsultation.

Se endvidere Sundhedsstyrelsens hjemmeside https://www.sst.dk/da/Influenza

Vi beklager, hvis ovenstående har givet anledning til ulejlighed som følge af de unøjagtige oplysninger.

Lars Christensen og Jens Tryde