Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew Mathildes blog unge ambassadør

Handicaptillæg til SU – Guide

Hvor mange overlæger tager det at ændre en afgørelse?
Heldigvis kun én! Jeg har nemlig fået tilkendt et tidsbegrænset handicaptillæg. Beskeden tikkede ind i min e-boks i går og jeg er lykkelig! Hvis du ikke ved vad jeg snakker om, så læs med her.

Derfor kommer der her, en guide til hvordan man søger et handicaptillæg til sin SU, da jeg ved at rigtig mange har spørgsmål til dette.

Hvilke kriterier skal jeg opfylde?

Du skal:

– Gå på en videregående uddannelse

– Modtage SU eller slutlån

– Have en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, der giver betydelige begrænsninger i din hverdag

Man er derfor ikke berettiget til at modtage et SU tillæg, hvis man kan arbejde 5-6 timer om ugen ved siden af sit studie eller arbejde fuldtid i 5-6 uger om året i undervisnings frie perioder.

Du er derfor heller ikke berettiget, hvis du bare ikke gider have et arbejde ved siden af dit studie og du tilfældigt har en kronisk sygdom. Lad være med at søg om det, hvis dette er tilfældet.

Din lidelse skal være lægeligt dokumenteret. Jeg søgte derfor ikke tillægget, indtil jeg havde fået min diagnose på papir, selvom jeg havde studeret i 2 år, før dette skete. Du skal have en kronisk smertetilstand. Således er du som udgangspunkt ikke berettiget, hvis du er velmedicineret og derfor ikke længere oplever smerter.

Hvordan vurdere SU Styrelsen min ansøgning?

Alle ansøgning bliver vurderet individuelt. Derfor får alle med fx. rygsøjlegigt eller morbus bechterew ikke automatisk tildelt tillægget, bare fordi man har sygdommen.

Der ligges vægt på 6 punkter:

 

  • Varigheden af din funktionsnedsættelse

Funktionsnedsættelsen skal som udgangspunkt ikke kunne gå væk af sig selv eller kunne forbedres væsentligt indenfor en årrække. Det er derfor mit SU tillæg er begrænset til et bestemt antal år, da det kan være at min medicin, på et tidspunkt begynder at virke.

 

  • Art og grad

Din funktionsnedsættelse skal være så svær, at den begrænser din evne til at have et arbejde ved siden af dit studie. Dette er en vurdering SU Styrelsen laver på baggrund af den dokumentation du sender med eller som de selv indhenter.

 

  • Gentagne sygdomsperioder og risiko for tilbagefald

Der bliver set på dit sygdomsforløb, hvordan dine dårlige perioder udfolder sig og på muligheden for tilbagefald, hvis man fx. er velmedicineret.

 

  • Din behandling

Der kigges på om dine behandlingsmuligheder er udtømte. Som jeg skrev oppe under kriterierne så er man som udgangspunkt ikke berettiget til tillægget, hvis du er smertefri på grund af fx. biologisk medicin.

 

  • Restsymptomer og bivirkninger

Er du velmedicineret men er bivirkningerne af din medicin så svære, at de giver dig væsentlige udfordringer i din hverdag? Så kan man stadig være berettiget.

 

  • Erhvervsarbejde

Styrelsen kigger på om du har eller tidligere har haft et arbejde og hvorfor du nu ikke kan varetaget et. Hvis du har haft et arbejde efter din funktionsnedsættelse kom, så tyder det på, at du ikke er berettiget. De kan også vurdere at du sagtens kan varetaget et arbejde, bare det ikke er fysisk belastende.

Hvordan søger jeg?

Du søger handicaptillægget her: http://www.su.dk/su/saerlig-stoette-til-foraeldre-handicappede-mv/handicaptillaeg/saadan-soeger-du/

Det tager SU styrelsen cirka 4 måneder at behandling din ansøgning og cirka 5 måneder, hvis de selv skal indhente flere oplysninger. Men bare rolig, hvis du bliver tilkendt tillægget, så får du det med tilbagevirkende kraft, altså fra den måned du søgte.

Af erfaring kan jeg sige, at det er MEGET vigtigt at sende alt den information med, du overhovedet kan! Du skal som minimum sende din journal fra sygehuset med, som du kan finde inde på sundhed.dk.

Jeg gik også op til min praktiserende læge og fik lavet en lægeerklæring, som jeg også sendte med. Du ringer blot til din læge og beder om en tid til at få lavet en lægeerklæring. Bemærk at der er selv-betaling på sådan en, typisk omkring 300 kr.

Derudover skal du selv skrive noget om hvordan du oplever din sygdom og hvordan den påvirker din erhvervsevne. Alt det som er en udfordring for dig i hverdagen, skal du skrive ned og sende med.

Satsen for handicaptillæg per måned i 2017 før skat er 8.555 kr.

Afslag

Der er rigtig mange som får afslag på deres ansøgning.
Du må ikke tabe håbet! Hvis du oprigtigt ikke kan varetage et arbejde ved siden af dit studie, så klager du.

Der er to måder at klage på:

– Du kan klage ved at indsende nye oplysninger

– Du kan klage uden at indsende nye oplysninger

Som SU styrelsen selv skriver, så ændre de sjældent deres afgørelse, hvis du ikke sender nye oplysninger med. I min sag sendte jeg nye oplysninger med min klage, da mit afslag var taget på baggrund af forkerte journal oplysninger fra sygehuset side. Hvis du ikke har noget at tilføje og hvis du bare mener at afslaget ikke er berettiget, så lave et dokument og skriv hvorfor du ikke mener, at afslaget er berettiget og send med. Husk at hold det i en god og saglig tone.

Du har 4 uger fra den dag du modtager afslaget, til du skal have klaget. 

De har 4 måneder til at vurdere din klage og hvis de fastholder afslaget, så bliver din klage sendt videre til Ankenævnet, som så vurdere den. Det kan tage ret lang tid for Ankenævnet at vurdere din klage men du får tillægget med tilbagevirkende kraft, hvis de omstøder afgørelsen.

Uanset hvordan du klager, så gør du det her: http://www.su.dk/su/saerlig-stoette-til-foraeldre-handicappede-mv/handicaptillaeg/klage/

Jeg håber du kunne bruge guiden.
Hvis du har flere spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til mathildelangballe@hotmail.com

// Mathilde